Fasadrenovering Stockholm – stora fördelar

En fasadrenovering i Stockholm kommer att vara en viktig del av det löpande underhållet för fastigheterna i en BRF. Som boende i en BRF där en fasadrenovering planeras så kommer man att påverkas negativt under en period sett till att exempelvis ställningar sätts upp och en massa arbetare dagligen befinner sig på dessa.

Men det handlar också om en uppoffring som i slutändan kommer att bära frukt och ge lönsamhet – det gäller även för den enskilde bostadsrättsinnehavaren som, vid en framtida försäljning, kan nå ett högre slutpris. Av den enkla anledningen att en fasadrenovering i Stockholm ger ett estetiskt lyft som i sin tur skapar en budgivning – man köper hela området och inte enbart en lägenhet, eller hur?

Minskade kostnader för uppvärmning

Utöver detta så finns även andra värden att titta närmare på. En fasadrenovering innebär ofta att man tätar till håligheter i fastigheten som i sin tur leder till energiförluster. Genom detta kan man sänka kostnaderna.

Många BRF:er kombinerar även en fasadrenovering i Stockholm med andra projekt i samma anda. Vilket kan innebära att man exempelvis byter – eller renoverar – fönster och med detta också ytterligare kan sänka kostnaderna för uppvärmning och energi. En fasadrenovering bidrar, i allra högsta grad, till ett bättre inomhusklimat – samtidigt som fastigheten alltså får det viktiga estetiska lyftet.

Välj ett erfaret företag

På det stora hela så tjänar man alltid på att fräscha upp och renovera olika ytskikt och det handlar om någonting som är att anse som absolut nödvändigt.

Fasaden skyddar byggnadens konstruktion och det underliggande materialet. Tar man inte frågan på allvar och negligerar denna viktiga del av underhållet så kommer man också att se stora konsekvenser i framtiden.

Som boende påverkas du under en period – men belöningen kommer alltid i slutändan. Väljer ni rätt företag för en fasadrenovering i Stockholm så kommer projektet i fråga inte heller ta så lång tid.