Vi

Vi lever i en tid då fler och fler privatpersoner väljer att sätta den egna bostaden i det första rummet. Det är roligt och det är även något som syns överallt: tittar du i en vanlig tidningshylla så ser du hur många inredningsmagasin som helst, slår du på din tv så kan du välja mellan en uppsjö av program som handlar om renoveringar och olika byggnationer. Det är, helt enkelt, hett att bygga och att göra fint i det egna hemmet.

Att Rot-avdraget finns tillgängligt har också gjort renoveringen och ombyggnationen till lite av var mans sak. Med rot-avdraget kan man anlita professionell hjälp och erhålla en skatterabatt motsvarande 30 % av den totala kostnaden för arbete. Det gör att många idag anser sig ha råd att ta hjälp. Vilket är bra sett ur många perspektiv. Tyvärr så är det så att många tenderar att överskatta sin egen förmåga och underskatta vilket jobb som krävs.

Även om det bara handlar om att måla om så krävs det noggranhet och, framförallt, tid. Många stressar och i och med detta så sker även fusket som gör att det färdiga resultatet blir sämre än förväntat. Man ser att grannen klarar av att bygga nytt och vill av den anledningen göra det själv också. Riktigt så enkelt är det inte: att bygga och renovera ska alltid ställas mot de egna kunskaperna och den egna erfarenheten.

Vår ambition här är att lära dig att bygga korrekt – men även att avstå från vissa moment och där du istället tar professionell hjälp. Det handlar om att hitta en balans och vi ska lära dig att göra de rätta valen.

Bygg gärna – men gör det på rätt sätt!