Säkrare lokaler med brandskyddsmålning

Brandskydd är något som vi aldrig får sluta ta på allvar. Det är för sent att fundera över saken när en brand väl har startat. Ett effektivt sätt att sakta ner förlopp är att brandskyddsmåla.

Generellt sätt har de allra flesta en mycket stor respekt för eld. Troligen finns det i levande varelsers biologi helt enkelt. Däremot kan det vara lite si och så med de konkreta åtgärderna för att förhindra brand. Vi lever gärna i den lilla det-kan-inte-hända-mig-bubblan.

Som ansvarig för exempelvis en kontorslokal behöver du ta saken på allvar. I nybyggda fastigheter byggs säkerheten in redan från början. I övriga fall ligger det på ansvariga att säkra alla utrymmen så gott det går. För detta behövs kunskaper och att man sedan arbetar vidare och agerar.

Brandmålning säkrar lokaler längre tid

En fullt utvecklad brand i en hel byggnad är oerhört svår att stoppa. Risker för liv och egendom uppstår inte bara pga öppna lågor. Rökgaser och att bärande strukturer påverkas av hettan bidrar minst lika mycket till faran. Brandmålning är ett bra sätt att skydda.

Vad innebär det att brandmåla? Jo, man täcker bärande konstruktioner med en mycket speciell och mycket värmetålig färg. Detta gör att förloppet saktas ner betydligt. Människor hinner ut ur lokalen och räddningstjänsten får ett enklare jobb.

Att förhindra att en byggnad totalförstörs och att göra brandpersonalens arbete säkrare är det primära när väl människor kunnat sätta sig i säkerhet. Brandmålning gör stor skillnad. Den kan rädda liv, den kan rädda lokaler och egendom. Läs mer om brandmålning på denna webbsida: brandskyddsmålning.net

Publicerat den
Kategoriserat som Bygg