Förbättra funktion och utseende med fönsterrenovering i Stockholm

En fastighet där fönster och balkongdörrar är i dåligt skick kan aldrig vara attraktiv. En fönsterrenovering i Stockholm gör stor skillnad i utseende och värde.

Fastigheter lyder under samma regler som allt annat. Med tiden blir de slitna och det medför problem. Ibland är problemen mest kosmetiska men det kan vara illa nog. Andra gånger påverkar slitaget funktionen negativt och man kan få problem med inomhusklimat och annat. Ibland beror problemen på fönsterglaset men ofta är också infattningen inblandad.

När färg börjar flagna försämras också funktionen hos fönster. Både metall och trä påverkas negativt av att fukt kan tränga in och det kan påverka stabiliteten i själva rutan. När fastigheter har dåliga fönster påverkar det helhetsintrycket negativt. Ett annars vackert hus ser nu mer ut som familjen Addams villa.

Fönsterrenovering ger din fastighet ett bra lyft

När man bestämmer sig för att genomföra en fönsterrenovering i Stockholm ska man vara medveten om att det är ett stort men också nödvändigt projekt. Genom denna åtgärd ser man till det långsiktiga värdet och förbättrar levnadsstandarden för eventuella hyresgäster. När arbetet är klart kommer fönstren att hållas funktionsdugliga i många år framåt. Men vad görs då vid en renovering?

Till viss del kan svaret vara “vad som behövs” men vanligen finns förstås ett antal standardmoment med på att-göra-listan. Man slipar bort gammal färg och om det behövs bytes materialet under ut innan man målar om. Man kittar. Vid behov byts metalldelar ut och i vissa fall är det hela fönstren som ska bytas.